Furikake Triângulo Nori Katsuo 33g (Peixe Bonito) - Urashima