Furikake Triângulo Nori Tamago (Ovo) 33g - Urashima